ĎAKUJEME VÁM!

Zväz obchodu SR a spoločnosti v ňom združené ďakujú všetkým svojim pracovníkom, ktorí počas týchto náročných dní a týždňov pracujú napriek riziku v predajniach, skladoch, logistických centrách a ďalších pracoviskách zabezpečujúcich chod predajní.

Ďakujeme Vám!
Zväz obchodu SR a spoločnosti v ňom združené ďakujú všetkým svojim pracovníkom, ktorí počas týchto náročných dní a týždňov pracujú napriek riziku v predajniach, skladoch, logistických centrách a ďalších pracoviskách zabezpečujúcich chod predajní.
Ďakujeme Vám, predavačky a predavači, pokladníčky a pokladníci, skladníci a všetci ďalší pracovníci, cez ktorých ruky prechádza náš každodenný chlieb predtým, ako ho pri pokladni podáte nášmu zákazníkovi.
Cez vaše ruky prechádzajú aj  hygienické výrobky, ktoré chránia naše domovy a pracoviská, aj nás samotných. Vy všetci tiež stojíte v prvej línii boja proti epidémii, padá na vás únava a stres.
Napriek tomu dostávame od vás navyše aj úsmev, radu, dobré slovo. Ďakujeme tým pracovníkom, ktorí udržujú naše predajne a pracoviská čisté a usporiadané.
Ďakujeme aj vám, naši dodávatelia: pekári, mäsiari, mliekari, mlynári, ovocinári a zeleninári, hydinári, gazdovia starajúci sa o pôdu, o zem, z ktorej rastie náš chlieb. Denne nám poskytujete to, bez čoho sa nezaobídeme ani v dobrých časoch, ani počas dní izolácie či karantény.
Ďakujeme tiež všetkým tým, ktorí potraviny, čistiace a hygienické prostriedky prepravujete do našich predajní: vodičom a závozníkom, všetkým pracovníkom v logistických centrách, ale aj všetkým ďalším, ktorí sa na ceste tovaru od výrobcu až do rúk našich zákazníkov nejakou mierou podieľate.
Niet vždy dosť času, aby sme vám dôkladne prejavili svoju vďaku za vaše úsilie, bez ktorého sa nezaobídeme, a v týchto náročných dňoch je ho možno ešte menej.
Vidíme však vašu prácu, vašu snahu, vašu zodpovednosť. Veľmi si to vážime. Ďakujeme!
 
Martin Katriak, Prezident ZO SR                                                   Pavol Konštiak, 1. viceprezident ZO SR
                        
Zdroj: Zväz obchodu SR