Čoraz viac malých obcí prichádza o supermarkety

Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu SR: Limitovaný prístup potravín vnímame ako veľmi vážny a neustále narastajúci problém a na toto sa snažíme stále upozorňovať preto, lebo na slovenskom vidieku pôsobia výlučne domáce siete a bez finančnej podpory štátu jednoducho nie je možné udržať tieto predajne prevádzkyschopné.
Čoraz viac malých obcí prichádza o supermarkety. Obchodníci tvrdia, že im musí pomôcť štát. Ten hľadá inšpiráciu v Česku, ktoré problém tzv. potravinových púští riešilo aj formou programu na pomoc predajniam v obciach.
Barbora Tomková, redaktorka
Problém s dostupnosťou potravín je najmä na východnom Slovensku. Napr. v rožňavskom okrese je bez potravín 5 susediacich dedín. Brdárka, Hanková, Koceľovce, Petrovo aj Markuška. Pokračuje jej starosta Rastislav Hodermarský.
Rastislav Hodermarský, starosta obce Markuška
Najbližšia predajňa je 10 km od obci vzdialená. Takže keď si chcú niečo dôchodcova nakúpiť, tak musia ísť autobusmi, čo je dosť problematické, je to dosť finančne náročné.
Barbora Tomková, redaktorka
Ide o tzv. potravinové púšte, teda priestor, kde si ľudia v menších obciach nemôžu pohodlne zadovážiť potraviny, pretože v dostupnej vzdialenosti nemajú žiadnu predajňu. Pokračuje prezident zväzu obchodu Filip Kasana.
Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu SR
Limitovaný prístup potravín vnímame ako veľmi vážny a neustále narastajúci problém a na toto sa snažíme stále upozorňovať preto, lebo na slovenskom vidieku pôsobia výlučne domáce siete a bez finančnej podpory štátu jednoducho nie je možné udržať tieto predajne prevádzkyschopné.
Barbora Tomková, redaktorka
Jednotné univerzálne riešenie tohto problému podľa Františka Križana z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského neexistuje.
František Križan, regionálny geograf, PriF UK v Bratislave
Kde je potrebné vždy zohľadniť aj nejaké regionálne alebo lokálne špecifiká. Pre niektoré obce je riešením vybudovanie alebo znovu otvorenie kamennej predajne alebo pojazdné predajne. V iných prípadoch to nie je možné, vzhľadom na prostriedky tej obce alebo vzhľadom aj na kúpyschopnosť obyvateľstva.
Barbora Tomková, redaktorka
Štátny tajomník ministerstva investícií a regionálneho rozvoja Michal Kaliňák hovorí, že v Česku sa v minulosti osvedčili dotácie na pojazdné aj kamenné predajne. My zatiaľ len nastavujeme základnú schému pomoci.
Michal KALIŇÁK, štátny tajomník MIRRI
Našou snahou je to, aby sme vytvorili, aktualizovali akčné plány na úroveň najmenej zvinutých okresov, chceme vyčleniť peniaze na tie riešenia, ktoré pomôžu odstrániť potravinové púšte. Prichádza do úvahy napr. to, že tvoríme akúsi dotačnú schému.
Barbora Tomková, redaktorka

Ministerstvo vyčlení v tomto roku pre najmenej rozvinuté okresy 17.000.000 EUR. Podľa Michala Kaliňáka jednou z možností je aj zavedenie podobného konceptu ako v Českej republike, a to vytvorenie malej samoobslužnej predajne. Barbora Tomková, RTVS.

Zdroj: [02.02.2024; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Barbora Tomková / Marián ŽÁRY KUKELKA]