COOP Jednota Nové Zámky, s. d. rozšírila svoju sieť predajní o 55. supermarket

Dňa 8.7. 2022 o 9:00 h odovzdali obyvateľom obce Starý Tekov do užívania úplne nový supermarket predseda predstavenstva COOP Jednoty Nové Zámky, s. d., Ing. Štefan Mácsadi a starosta obce Ing. Peter Štefan.
Dňa 8.7. 2022 o 9:00 h odovzdali obyvateľom obce Starý Tekov do užívania úplne nový supermarket predseda predstavenstva COOP Jednoty Nové Zámky, s. d., Ing. Štefan Mácsadi a starosta obce Ing. Peter Štefan.
„Už dlhšiu dobu sme v obci Starý Tekov zvažovali výstavbu nového supermarketu. Jedná sa o obec s množstvom verných zákazníkov, ktorí si zaslúžia nakupovať v komfortnejších a kultúrnejších podmienkach. Sme nesmierne radi,že otvorením nového, moderného v poradí už 55. supermarketu sme dokázali v obci zabezpečiť kvalitnejšie podmienky nakupovania pre našich zákazníkov,“ uviedol Ing. Štefan Mácsadi.
Novinky na predajni
COOP Jednota Nové Zámky, s. d. pôsobí v obci Starý Tekov v nájme od roku 2006. Zbúraním starých priestorov predajne a odkúpením budovy získali z pôvodných 98 m2 priestrannú predajnú plochu o výmere takmer 300m2. Dnešný supermarket prináša zákazníkom širšiu ponuku akciových tovarov a pozitívnou novinkou je každodenný dopek čerstvého pečiva, krájač na chlieb, pokladne s váhovými skenermi, či automat na zálohovanie PET fliaš a plechoviek, ako i bankomat na výber hotovosti. Najnovšia prevádzka COOP Jednoty Nové Zámky s. d. je vybavená elektronickými cenovkami, najmodernejším obchodným zariadením, novým LED osvetlením a najkvalitnejšími mraziarenskými a chladiarenskými boxami, ktoré spĺňajú najvyššie ekologické štandardy aj vo vzťahu k životnému prostrediu.
Investície v hodnote viac ako 1 380.000 eur
Celková výstavba novej predajne prebiehala len neuveriteľných päť mesiacov a prevažná časť investícií, zhruba 1.070.000 eur pokrývali stavebné práce, pričom zvyšok investícií,v hodnote 310.000 eur smerovalo do nového vybavenia najmodernejšími zariadeniami a technológiami. Obmedzenie prevádzky, kedy bolo potrebné predajňu úplne uzatvoriť, bolo minimalizované na obdobie pár dní. COOP Jednota Nové Zámky, s. d. zabezpečila pre obyvateľov obce, aj v časoch stavebných prác na novom supermarkete, náhradné priestory v podobe dočasnej predajne a to zrealizovaním spojených kontajnerov, čím vznikol unikátny predajný priestor.
Podpora lokálnych dodávateľov
COOP Jednota Nové Zámky, s. d. presadzuje myšlienku podpory lokálnych dodávateľov, čo sa potvrdilo i v tomto prípade. Nový supermarket vznikol súčinnosťou všetkých regionálnych partnerov: stavebnej firmy Hegedűs, s.r.o.,ktorá realizovala stavebné práce, CoopServisu Group, s. r. o. Nové Zámky za dodávky chladiarenských a mraziarenských zariadení, spoločnosti Reccom, s. r. o. Nitra za dodanie regálových programov, reklamnej agentúry Nykon, s. r. o. Nové Zámky a spoločnosti NRSYS, s. r. o. Nitra, dodávateľovi pokladničných systémov.

COOP Jednota Nové Zámky, s. d. poskytuje pre svojich zákazníkov v mestách i v obciach príjemný zážitok z nakupovania v komfortných priestoroch, s využitím najmodernejších technológií a so službami na vysokej úrovni. Výhodou predajní je ich lokalizácia v blízkosti domova, čo oceňuje samotný zákazník najmä v obciach. COOP Jednota Nové Zámky, s. d. plánuje naďalej rozširovať a modernizovať sieť svojich predajní, aby bola k svojim verným zákazníkom čo najbližšie.

Zdroj: [18.07.2022; Nitrianske noviny; TV PRoGRAM / inzeRciA; s. 13; Redakcia]