Aktualizácia mapy rizikových okresov (COVID-19) - aktualizácia od 12.4.2021

Aktualizácia rizikovosti okresov pre opatrenia v rámci Covid-automatu.
Aktualizácia rizikovosti okresov pre opatrenia v rámci Covid-automatu, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR č. 185 zo 7. apríla 2021.
Rozdelenie okresov do jednotlivých stupňov je účinné od 12. apríla 2021. 
Informáciu pripravila Legislatívno-právna sekcia ZO SR. 

Zdroj: Zväz obchodu SR
Obrázok_zdroj: MZ SR