Ako vyzerá začiatok roka 2023 pre obchodníkov z pohľadu legislatívy?

So zvýšením sadzby spotrebnej dane z liehu o 30 % zásadne nesúhlasí Zväz obchodu SR
Zníženie sadzby dane, kompenzačné opatrenia v súvislosti s energetickou krízou, ale aj zvýšená sadzba dane z liehu o 30 %, to všetko prináša nový rok 2023.  
Zníženie sadzby dane na 10 % zo základu dane, v zmysle predmetnej novely zákona o DPH, sa bude uplatňovať aj na reštauračné a stravovacie služby. To sa môže dotknúť členov Zväzu obchodu SR. A to v prípade, že budú tieto služby poskytovať svojim zákazníkom. Účtovanie DPH závisí od spôsobu poskytovania tovaru alebo služby spotrebiteľovi. Pokiaľ si obchodníci v rámci predajne potravín zriadia cukrárenský kútik alebo predaj pečeného mäsa, s možnosťou priamej konzumácie v priestoroch prevádzky, pôjde o účtovanie zníženej 10 % sadzby dane. A to v období od 1. januára do 31. marca 2023. Ak si však spotrebiteľ v danej prevádzke kúpi zabalený zákusok alebo pečené mäso a zoberie si ho so sebou, tak ide o predaj tovaru. I naďalej sa teda bude účtovať 20 % sadzba DPH. Novelu z 22. decembra 2022 podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Zatiaľ ale nie je zverejnená v Zbierke zákonov.
So zvýšením sadzby spotrebnej dane z liehu o 30 % zásadne nesúhlasí Zväz obchodu SR
Od 1. apríla 2023 sa sadzba dane z liehu zvýši o 30 %. Základná sadzba dane pre alkoholické nápoje bude vo výške 130 % sadzby dane ustanovenej vo výške 1 080 eur. A znížená sadzba dane bude vo výške 65 % sadzby dane ustanovenej vo výške 1 080 eur pre alkoholické nápoje. Znížená sadzba dane sa uplatňuje na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia. Najviac na množstvo 43 litrov z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. Novelu z 22. decembra 2022 podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Zatiaľ ale nie je zverejnená v Zbierke zákonov.
K zvyšovaniu spotrebnej dane o 30 % sa vyjadril aj Zväz obchodu SR, podľa ktorého tento krok prinesie veľa neželaných sprievodných javov a závažných dopadov. Jedným z nich je napríklad presvedčenie, že slovenskí spotrebitelia nezačnú kupovať menej alkoholu, ale budú kupovať lacnejší alkohol v susedných krajinách a v neposlednom rade sa zvýši aj dopyt po nelegálnom alkohole, čím nákupná turistika pripraví Slovensko o ďalšie nezanedbateľné financie.

4. januára 2023