• Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header
  • Slideshow - header

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR

Tlačová správa Zväzu obchodu SR

09.11.2017
Bratislava, 09.11. 2017
Zväz obchodu SR má eminentný záujem na riešení skutočných problémov slovenských potravinárov a je pripravený sa spolupodieľať na ich riešení. Zásadne však odmieta názor, že k existujúcim problémom slovenských potravinárov prispievajú obchodníci.

Sme na chvoste EÚ v separácii odpadu. Horšie je na tom už len Malta

18.01.2018
V roku 2050 môže hmotnosť plastového odpadu v moriach a v oceánoch prevýšiť celkovú hmotnosť rýb. Musíme recyklovať a motivovať nás majú peniaze. Poplatky budú stúpať. Európska komisia v utorok prijala prvú celoeurópsku stratégiu pre plasty. Má zmeniť spôsob, ako dnes plasty využívame, vyrábame a recyklujeme.

Výsledky kontrol štátnych veterinárov

18.01.2018
Spišské párky neobstáli ani v decembrových kontrolách štátnych veterinárov. Pridali sa k nim však aj ďalšie výrobky či už saláma Nitran, alebo skalický trdelník, aby som spomenul aspoň niektoré. Z kontrol však vyšli zle aj obchodníci a to najmä veľké reťazce. Problémom sa stala hygiena. Dostaví sa náprava?

Viac ekológie do obchodov

18.01.2018
Ruka v ruke novelou zákona Ministerstvo životného prostredia SR koncom minulého roka vyhlásilo iniciatívu "Slovensko bez igelitových tašiek". V súčasnosti sa k výzve pripojili maloobchodné reťazce COOP Jednota, Kaufland a podporil ju i Zväz obchodu SR