Zo Zväzu obchodu SR - Environmentálna sekcia

Environmentálna sekcia: obchodníci robia viac pre životné prostredie a pripravujú sa na nový režim v ponuke a zaobchádzaní s výrobkami z plastov.  

Zo Zväzu obchodu SR
Environmentálna sekcia: obchodníci robia viac pre životné prostredie a pripravujú sa na nový režim v ponuke a zaobchádzaní s výrobkami z plastov.
Pamätáte si ešte korkové zátky na šumivých vínach značky Hubert? Bolo to naozaj dávno. Výrobca zo Serede, člen Zväzu, sa však v blízkej dobe vráti k prírodným obnoviteľným materiálom. Pôjde tak nad rámec nedávno prijatej Smernice EÚ o zákaze mnohých kategórií jednorazových plastových výrobkov a pripravovanej novely slovenského Zákona o odpadoch.
Podobné opatrenia chystá prevažná väčšina obchodných spoločností, ktoré sú členmi Zväzu obchodu SR. Najväčšie slovenské obchodné reťazce COOP Jednota, CBA a Potraviny Fresh už nahrádzajú vo svojich predajniach plastové slamky, tyčinky do uší a plastový riad vlastných značiek výrobkami, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.
Takmer všetci členovia už dávnejšie vyradili klasické „igelitky“ a nahradili ich taškami z textilu alebo z rozložiteľných materiálov. Iní už ukončili nákup veľkého počtu jednorazových plastových výrobkov a robia len ich dopredaj. Prakticky všetci členovia ZO SR sa aktívne pripravujú na podmienky v súvislosti s prijímaním nových právnych predpisov ohľadom používania jednorazových výrobkov z plastov.
Ide o plastové výrobky vyrobené úplne alebo čiastočne z plastov, ktoré sú spravidla určené len na jedno použitie alebo na krátkodobé použitie predtým, ako skončia v odpade: vatové tyčinky do uší, príbory, taniere, slamky, miešadlá na nápoje, paličky k balónom, nádoby na potraviny a poháre vyrobené z expandovaného polystyrénu. V prvej fáze teda nové predpisy zakazujú používanie tých jednorazových plastových výrobkov, pre ktoré už dnes existujú náhradné riešenia.
S rovnakou zodpovednosťou sa ZO SR stavia aj k otázke zálohovania obalov na nápoje, i keď podľa Zväzu existujúci návrh zákona nerieši skutočné problémy odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia na Slovensku.
ZO SR naďalej zastáva názor, že prijímané riešenia majú využívať doterajšie pozitívne skúsenosti, majú byť efektívne, finančne únosné a predovšetkým natoľko domyslené, aby sa nemuseli znovu meniť o niekoľko rokov.
„Otvorenou otázkou je stále aj vplyv zálohovania PET fliaš a plechoviek na existujúci systém triedeného zberu, ktorý je od roku 2001 budovaný z prostriedkov výrobcov a dovozcov. Zavedenie zálohovania bude viesť k strate v systéme triedeného zberu približne v hodnote 4 mil. eur ročne. To samozrejme budú musieť uhradiť výrobcovia ostatných druhov plastov a kovových obalov, čo sa v praxi prejaví rastom recyklačných poplatkov,” hovorí Michal Sebíň, predseda Environmentálnej sekcie ZO SR, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti NATUR-PACK, a.s.
Ťažiskom činnosti sekcie je teraz príprava na zložitý, administratívne aj finančne náročný proces, ktorý obchodníkov čaká pri hľadaní alternatív k plastovým výrobkom. Nejde totiž o jednoduché riešenia. Obchodníci sa snažia nájsť také náhrady, ktoré nenačrú hlbšie do peňaženky zákazníka. Členovia sekcie sledujú a riešia aj ďalšie otázky spojené s obalovými materiálmi, likvidáciou odpadov v obchodných prevádzkach a najmä legislatívu vo vzťahu obchod-životné prostredie.
Kontakt:
Zväz obchodu SR Bajkalská 1496/25 827 18 Bratislava-Ružinov
Tel.: +421 258 233 224, +421 258 233 226
E-mail: sekretariat@biznis.sk
gs@biznis.sk
www.biznis.sk
—-
AKTUÁLNE PRE VÁS
• V máji ukončili štúdium prví maturanti, ktorí študovali v systéme duálneho vzdelávania v odvetví obchodu. Zástupcovia ZO SR sa spolu s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom zúčastnili slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení na Strednej škole obchodu a služieb v Bratislave na Sklenárovej ulici.
Pripravujeme:
• 17. 6. 2019: „Ako zabrániť odchodom za lepšou mzdou a udržať si zamestnancov“ – odborný seminár v spolupráci s Intenzíva, s.r.o. (www. intenziva.sk)
• 26.–27.6. 2019: „Digitálny marketing“ – kurz v spolupráci s Intenzíva, s.r.o. (www.intenziva.sk)
• 20.–21.11.2019: Odbornú konfernciu-Slovenské odborné fórum v Hornom Smokovci
• 2. časť seminára k sledovateľnosti tabakových výrobkov a implementácii nových zákonných predpisov: zákona a vykonávacej vyhlášky (účasť na seminári je pre členov ZO SR bezplatná)*
* Presné termíny a miesta podujatí budú zverejnené na: www.biznis.sk

Zdroj: [12.06.2019; Tovar a predaj; komerčná prezentácia; s. 27; redakcia]
foto: RNDr. Michal Sebíň, predseda Environmentálnej sekcie