Zaujímavosti v decembrových nákupoch potravín v maloobchode

Správa spoločnosti Nielsen o zaujímavostiach v decembrových nákupoch potravín v maloobchode. 

Správa spoločnosti Nielsen o zaujímavostiach v decembrových nákupoch potravín v maloobchode.