Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý včera schválila vláda, zlepší postavenie slovenských potravinárov a poľnohospodárov voči obchodníkom. Predpokladá ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Obchodníci majú ale opačný názor. Právnu úpravu považujú za nekvalitnú a nesystémovú. Problém majú aj s anonymnými podaniami, ktoré majú na nekalé praktiky obchodníkov upozorňovať.  

Tamara Lištiaková, moderátorka: „Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý včera schválila vláda, zlepší postavenie slovenských potravinárov a poľnohospodárov voči obchodníkom. Predpokladá ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Obchodníci majú ale opačný názor. Právnu úpravu považujú za nekvalitnú a nesystémovú. Problém majú aj s anonymnými podaniami, ktoré majú na nekalé praktiky obchodníkov upozorňovať.“
Martin Kalužák, redaktor: „Štát definoval štyridsať neprimeraných obchodných praktík. Patrí medzi ne lobistický bonus či poplatky za distribúciu. Skrátiť sa tiež majú lehoty splatnosti faktúr niektorých potravín na pätnásť dní a posilniť právomoc inšpektorov. Ministerka Gabriela Matečná zo Slovenskej národnej strany považuje za najväčší prínos anonymné podania.“
Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva (SNS): „Prelomíme tú bariéru strachu. Pretože dodávatelia pod tým, že ich vylistujú z reťazcov, vôbec takéto podania na ministerstve pôdohospodárstva poťažmo na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu vôbec nedávali.“
Martin Kalužák: „Podľa doteraz platného zákona boli anonymné podania neprípustné a na ministerstvo prišli len dve. Proti zákonu a anonymom sa ostro stavia Zväz obchodu. Jeho viceprezident Pavol Konštiak tvrdí, že nikdy nemôžu priniesť objektívny pohľad na realitu.“
Pavol Konštiak, I. viceprezident Zväzu obchodu SR: „Je to proti logike, proti morálke a nevidím dôvod, prečo ministerstvo takéto niečo má dať do zákona.“

Martin Kalužák: „Po zákone o mimoriadnom odvode pre obchodné reťazce, o ktorom bude na najbližšej schôdzi hlasovať parlament, sú neprimerané podmienky v obchode s potravinami ďalšou právnou normou, ktorá má zlepšiť údajne slabšie postavenie potravinárov a poľnohospodárov voči obchodníkom. Tí aj tento zákon podobne, ako dva a pol percentný odvod považujú za umelý zásah do vzťahov medzi obchodníkmi a producentmi.“

Zdroj: [07.11.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; Martin Kalužák / Tamara Lištiaková]