Vyšší podiel slovenských potravín

Podiel slovenských potravín v našich obchodoch druhý rok po sebe mierne stúpol. V súčasnosti dosahuje takmer štyridsať percent.   

Vyšší podiel slovenských potravín
Jozef Dúbravský, moderátor: „Podiel slovenských potravín v našich obchodoch druhý rok po sebe mierne stúpol. V súčasnosti dosahuje takmer štyridsať percent. To je ale v porovnaní s okolitými krajinami stále výrazne nižšie číslo. Situáciu by mohol zmeniť nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý vstúpil v máji do platnosti.“
Andrej Horváth, redaktor: „Podiel domácich potravín pravidelne klesal do roku 2011 z úrovne päťdesiat až na tridsaťsedem percent. Posledné dva roky sa vývoj otočil a na pultoch v našich obchodoch zákazníci môžu nájsť necelých tridsaťdeväť percent našich potravín. Ľudia si podľa odborníkov začínajú viac všímať pôvod potravín a to aj v súvislosti so škandálmi s pokazeným mäsom.“
Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska: „Aby sme dosiahli výrazne väčšie čísla porovnateľné s okolitými krajinami, kde je to na úrovni šesťdesiat, sedemdesiat percent je potrebné masívnejšie investovať do technologickej obnovy a zvýšenia efektívnosti výroby.“
Andrej Horváth: „Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov v obchodoch majú mlieko, minerálne vody a alkohol. Dôvod je najmä ten, že zákazníci dlhodobo uprednostňujú niektoré značky. Najnižší podiel majú naopak oleje, cukrovinky a nealkoholické nápoje. Obchodníci ale hovoria, že podľa inej metódy prieskumu je podiel našich potravín v obchodoch výrazne vyšší.“
Tabuľka
Zastúpenie slovenských potravín
Mlieko 70%
Vody a minerálky 58%
Víno a pivo 51%
Liehoviny a destiláty 49%
Oleje a konzervované produkty 17%
Čokoládové cukrovinky 18%
Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR (telefonát): „Oni zisťujú, koľko tovarov a položiek je na pulte slovenských a my to riešime tým, že zisťujeme, koľko slovenských potravín sme predali. Čiže náš podiel Zväz obchodu, tí traja najväčší hráči, ktorí sú, tak tí majú v priemere, majú viac ako šesťdesiatpäť percent.“
Andrej Horváth: „Slovensko sa v potravinárstve orientuje viac na prvovýrobu, ako na spracovateľský priemysel. Podľa poľnohospodárov sa posledné roky do nových technológií investoval len minimálny objem finančných prostriedkov. Od vlády preto požadujú podporu.“
Daniel Poturnay: „My budeme musieť investovať do tých technológií. To znamená budú to úverové prostriedky. Očakávame, že budú bonifikované tak úrokové sadzby, ako by mohla byť odpustená aj časť istiny z týchto úverov.“
Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (SNS): „Ten zásadný legislatívny rámec, ktorý predostrelo je zákon o nekalých obchodných praktikách, kde naozaj slovenský dodávateľ často bol diskriminovaný voči dodávateľovi z iných členských krajín, takže toto sa nám podarilo zastaviť.“

Andrej Horváth: „Najvyšší podiel domácich potravín je v Nitrianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Naopak najnižší je v Bratislavskom.“

Zdroj: [12.06.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Andrej Horváth / Jozef Dúbravský]