Výhrady k zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Obchodníci apelujú na parlament, aby sa stotožnil s výhradami prezidenta k zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Nepáči sa im najmä to, že pokuty budú musieť uhradiť ihneď, ešte pred tým, ako o ich námietkach rozhodne odvolávací orgán. Problémom je podľa obchodníkov aj príliš voľný výklad toho, čo sú neprimerané podmienky. Ministerstvo pôdohospodárstva trvá na tom, že chce chrániť dodávateľov potravín a zákazníkov.   

Obchodníci apelujú na parlament, aby sa stotožnil s výhradami prezidenta k zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Nepáči sa im najmä to, že pokuty budú musieť uhradiť ihneď, ešte pred tým, ako o ich námietkach rozhodne odvolávací orgán. Problémom je podľa obchodníkov aj príliš voľný výklad toho, čo sú neprimerané podmienky. Ministerstvo pôdohospodárstva trvá na tom, že chce chrániť dodávateľov potravín a zákazníkov.   

Lucia Páchniková, moderátorka: „Obchodníci apelujú na parlament, aby sa stotožnil s výhradami prezidenta k zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Nepáči sa im najmä to, že pokuty budú musieť uhradiť ihneď, ešte pred tým, ako o ich námietkach rozhodne odvolávací orgán. Problémom je podľa obchodníkov aj príliš voľný výklad toho, čo sú neprimerané podmienky. Ministerstvo pôdohospodárstva trvá na tom, že chce chrániť dodávateľov potravín a zákazníkov.“
Erik Potocký, redaktor: „Okamžitá splatnosť pokuty veľmi rýchlo zlikviduje malé predajne a veľké siete začnú zvažovať svoje ďalšie pôsobenie na slovenskom trhu. Myslí si Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu. V každej inej oblasti, napríklad pri dopravnom priestupku, môže totiž pokutovaný zaplatiť až po tom, keď sa preskúma, či dostal pokutu oprávnene, súdom alebo iným orgánom.“
Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR: „Otázka zaplatenia pokuty na neprávoplatné rozhodnutie, to je takmer likvidačné pre nás.“
Erik Potocký: „Ministerstvo pôdohospodárstva však tvrdí, že obchodníci pri platení pokút špekulovali a plateniu sa vyhýbali. Hovorca rezortu Michal Feik.“
Michal Feik, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: „Máme skúsenosť, že obchodný reťazec dostal niekoľkomiliónovú pokutu a dovtedy sa vyhýbal povinnosti ju uhradiť, až skrachoval a štát prišiel o nemalé peniaze.“
Erik Potocký: „Podľa obchodníkov malo ministerstvo pôdohospodárstva počkať na schválenie európskej smernice o neprimeraných podmienkach a tú prijať. Argumentujú, že obsahuje štyri neprimerané podmienky, kým slovenský zákon ich má štyridsať. Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.“
Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu: „Plus sa tam dostala generálna klauzula, ktorá hovorí, že neprimeranou podmienkou môže byť aj čokoľvek, čo správny orgán určí za neprimeranú podmienku. Čiže vy dnes ani neviete, čo je neprimeraná podmienka. V praxi to bude znamenať – príde kontrolný orgán, udelí vám pokutu, ktorú budete musieť okamžite zaplatiť a ktorá vôbec nemusí byť neprimeranou podmienkou.“
Erik Potocký: „Generálna klauzula má podľa ministerstva chrániť najmä dodávateľov. Opäť Michal Feik.“
Michal Feik: „Pri tvorbe zákona sme vychádzali zo skúseností od dodávateľov. Tí sa sťažovali, že obchodníci sú nesmierne kreatívni a doslova vymýšľajú rôzne iné pomenovania nekalých obchodných praktík, len aby sa vyhli sankcii uvedenej v zákone. To už najnovšie vďaka takzvanej generálnej klauzule nebude možné.“

Erik Potocký: „Európsku smernicu iniciovalo podľa ministerstva práve Slovensko, preto odklad schválenia zákona považuje za zbytočný.“

Zdroj:[12.03.2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; Erik Potocký / Lucia Páchniková]