ROZHODNUTÉ Zálohovanie sa rozšíri na ďalšie obaly: Vieme koľko za ne dostanete v obchode

Na voľne pohodené fľaše či plechovky pri ceste môžete zabudnúť. Rovnako aj na nelegálne plastové skládky pri lese či v potoku. Slováci sa spamätali a naša malá krajina sa stane prvou v Strednej Európe, ktorá zavedie zálohovanie plastových obalov. Koľko na PET fľašiach či plechovkách zarobíme?  

Na voľne pohodené fľaše či plechovky pri ceste môžete zabudnúť. Rovnako aj na nelegálne plastové skládky pri lese či v potoku. Slováci sa spamätali a naša malá krajina sa stane prvou v Strednej Európe, ktorá zavedie zálohovanie plastových obalov. Koľko na PET fľašiach či plechovkách zarobíme?
Zatiaľ čo niektorí počítajú koľko na zálohovaní “zarobia”, obchodníci majú hlavy v smútku pri predstave, aké veľké investície ich čakajú. Faktom však zostáva, že na slovenských trh ročne putuje až neuveriteľná miliarda PET fliaš, pričom 400 miliónov z nich skončí na skládkach ak nie voľne pohodená v prírode. Vďaka novému zákonu, ktorý by mal do platnosti vstúpiť v roku 2020, by sa mohlo 95 percent plastových obalov dostať do recyklačných zariadení.
„Pokusov zaviesť zálohovanie tu už bolo veľa a vždy stroskotali na nedostatočnej politickej sile alebo vôli. Dnes zákon o zálohovaní schválila vláda,“vyjadril sa podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos. Staneme sa tak prvým štátom v Strednej Európe, ktorý tento systém zavedie. V EÚ ho zatiaľ má len 8 krajín a nenájdete ho ani v susednom Rakúsku.
Do obchodov tak nebudeme chodiť odovzdať len fľaše od piva, ale aj tie plastové, a samozrejme aj plechovky od nápojov. Podľa nového zákona si zákazník k cene nápoja priplatí zálohu 12 centov za PET fľašu a za plechovku 10 centov. Ak ste sa rozhodli začať plastové obaly doma skladovať a tešiť sa na to, ako ich speňažíte, sklameme vás. Tie v súčasnom obehu skončia v triedenom odpade a zálohované sa ešte len začnú vyrábať. Okrem toho budú označené špeciálnym kódom.
Proti novému systému sa najviac bránia obchodníci. Znamená pre nich nemalú finančnú záťaž. „Obchod má problém so zriaďovaním osobitných priestorov na odber odpadu PET fliaš a obalov z kovu. Obchody by sa mali prispôsobiť, a to tak, že by museli zriadiť osobitné priestory s požiadavkami hygienikov, veterinárov s požiadavkami na zamestnanca, a nie jednoduchým prepojením obchodu a zberných miest,“ povedal Martin Katriak, prezident Zväz obchodu SR. „Zavedenie zálohovania bude viesť k strate v systéme triedeného zberu približne v hodnote 4 mil. eur ročne. To, samozrejme, budú musieť uhradiť výrobcovia ostatných druhov plastov a kovových obalov čo sa v praxi prejaví rastom recyklačných poplatkov,” pripomenul Michal Sebíň, predseda Environmentálnej sekcie ZO SR.
Zálohovanie, ktoré by sa malo reálne spustiť v roku 2022, však nebude povinné pre všetky obchody. Iba pre tie, ktoré majú rozlohu väčšiu ako 300 m2.
Autor:loľ