Pozor na nesystémové opatrenia, presadzované v obchode

Zväz obchodu kategoricky nesúhlasí s navrhovaným zákonom o hazardných hrách. Podľa neho by mali byť do kategórie hazardných hier zahrnuté aj všetky spotrebiteľské súťaže s hodnotami výhier nad 2 000 eur. 
Zväz obchodu kategoricky nesúhlasí s navrhovaným zákonom o hazardných hrách. Podľa neho by mali byť do kategórie hazardných hier zahrnuté aj všetky spotrebiteľské súťaže s hodnotami výhier nad 2 000 eur.
Toto ustanovenie sa v návrhu zákona objavilo až po skončení riadneho medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa skončilo 14. júna. Podľa takéhoto výkladu by účasť spotrebiteľov a zákazníkov obchodných prevádzok, napríklad v súťažnej hre o auto alebo drahšiu elektroniku či iné vecné ceny, bola účasťou v hazardnej hre, - povedala Ľubica Schulczová, generálna sekretárka Zväzu obchodu Slovenskej republiky. Zaradenie spotrebiteľských súťaží do kategórie hazardných hier je podľa zväzu neprimeraným a neodôvodniteľným zásahom do podnikateľských aktivít obchodníkov. Zvyšuje im náklady a zneisťuje spotrebiteľov, ktorí sa môžu odôvodnene domnievať, že obchod ich núti do akýchsi nekalých praktík.
Nejde len o domnienky
Zákazník býva voči obchodu apriori v akomsi antagonistickom vzťahu, plnom podozrení. Tak to vždy bolo, tak to je a zrejme to tak ešte dlho bude. Nemožno uprieť mnohým obchodníkom a určite ani členom Zväzu obchodu snahu zmeniť toto klišé a vzťahy k zákazníkom pozdvihnúť na novú, modernejšiu a dôveryhodnejšiu úroveň. To však istý čas potrvá. Takisto zákonodarcovia zjavne akosi zabudli na takú pre nich zjavne maličkosť, akou je podpora predaja. Je to regulárna obchodná taktika, bežná všade vo svete, podporovať predaj súťažnými aktivitami a ponukou atraktívnych cien v nich. „Sme presvedčení, že účasť spotrebiteľov v súťažiach o vecné ceny v žiadnom prípade nenapĺňa zámer zákonodarcov," takisto uviedla vo vyhlásení Zväzu obchodu jeho generálna sekretárka Ľubica Schulczová. Organizovanie rôznych spotrebiteľských súťaží je jedným z bežných marketingových nástrojov, prostredníctvom ktorých firmy podporujú predaj svojich produktov alebo zvyšujú povedomie o svojej značke.
Hazard treba potláčať, ale…
Od budúceho roka hráčov, ale najmä prevádzkovateľov hazardných hier čakajú nové prísnejšie pravidlá. Počíta s tým novela zákona o hazardných hrách, ktorú ministerstvo financií predložilo v máji tohto roku do pripomienkového konania. Právna norma reaguje na najnovšie trendy digitalizácie, ktoré neobišli ani sektor hazardu. Zámerom je tiež zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Návrhom zákona sa už zaoberala aj Hospodárska a sociálna rada. Prioritou pri regulácii v oblasti hazardných hier je z hľadiska rezortu financií zvýšenie ochrany hráčov. Od začiatku budúceho roka by mal byť uvedený register vylúčených osôb, na základe ktorého by si už nemali zahrať ľudia, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi, vysokoškoláci so sociálnym štipendiom alebo patologickí hráči. V prevádzkach bude musieť byť minimálne 15 kusov prístrojov. Hranie medzi 3.00 a l0.00h bude zakázané. Rozšíriť sa majú aj kompetencie obcí, ktoré napríklad budú môcť počas dvanástich dní v roku zakázať niektoré druhy hazardných hier. Obce tiež po novom rozhodnú o tom, či budú mať herne v blízkosti škôl alebo škôlok. Proti tomuto všetkému v podstate namietať nemožno.
(JC)
—-
Novinky pri hazarde
* zvýšenie ochrany hráčov
* register vylúčených osôb
* v prevádzkach bude musieť byť minimálne 15 kusov prístrojov
* medzi 3.00 a 10.00 hodinou bude hranie zakázané
* obce budú môcť zakázať hrať niektoré druhy hazardných hier počas 12 dní v roku
* obce budú môcť zakázať herne pri školách a škôlkách
—-

Účasť spotrebiteľov v súťažiach o vecné ceny v žiadnom prípade nenapĺňa zámer zákonodarcov.

Zdroj: [23.10.2018; Hospodárske noviny; legislatíva; s. 15; JC]