Poslanci prelomili Kiskovo veto o odvode

Po mesiacoch diskusií kontroverzný zákon o odvode pre reťazce z dielne Andreja Danka dostal zelenú.
OBCHOD
Po mesiacoch diskusií kontroverzný zákon o odvode pre reťazce z dielne Andreja Danka dostal zelenú.
Vladimíra Púpavová
Bratislava – Parlament pri včerajšom hlasovaní odvod pre reťazce vo výške 2,5 percenta z čistého obratu opakovane schválil a prelomil veto prezidenta Andreja Kisku. Za návrh zákona hlasovalo 78 poslancov zo 135 prítomných, proti bolo 43 poslancov a hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. Zákon teda získal o štyri hlasy viac ako pri predchádzajúcom hlasovaní a začne platiť od 1. januára. Zákon z dielne Slovenskej národnej strany sa stretol s masívnym odporom nielen samotných obchodných reťazcov, ale aj opozičných politikov, odborárov a ekonómov. Vyčítali mu najmä to, že obchodníkov bude tlačiť do straty a tí budú následne musieť zvýšiť ceny, znížiť mzdy alebo bonusy zamestnancom či prepúšťať. V konečnom dôsledku tak podľa kritikov zákona klesne kúpyschopnosť obyvateľstva.
Čo bude ďalej
Obchodné reťazce majú po prelomení prezidentovho veta a opätovnom schválení osobitného odvodu z právneho hľadiska zúžený priestor na manévrovanie. „Ak by chceli siahnuť po koncepčnom riešení, tak sa núka možnosť ,napadnúť‘ predmetnú novelu na Ústavnom súde. Takéto konanie však nemôžu iniciovať bez pomoci iného subjektu, keďže návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov môže podať len úzky, Ústavou a zákonom vymedzený okruh osôb,“ vysvetľuje Tomáš Mészáros z advokátskej kancelárie Kaduc & Partners. Reťazce by museli presvedčiť takzvaný oprávnený subjekt, a to môže byť prezident republiky, minimálne 30 poslancov Národnej rady alebo verejný ochranca práv, aby podal takýto návrh.
Smer Brusel
Ďalší priestor sa im otvára, ak by bol dokázaný rozpor s právom Európskej únie. Napriek tomu, že Európska komisia slovenské zákony neschvaľuje, v prípade, ak by sa domnievala, že daný zákon porušuje právo Európskej únie, je oprávnená konať z dôvodu, že zo strany členského štátu dochádza k porušovaniu jej právnych predpisov. „Ak Súdny dvor Európskej únie zistí porušenie právnych predpisov Európskej únie, je členský štát povinný okamžite uskutočniť nápravy, v opačnom prípade bude voči nemu iniciované konanie o uložení peňažnej sankcie,“ tvrdí Lenka Katríková z advokátskej kancelárie Stentors. V podobných rozporuplných zákonoch už Európska komisia zasahovala v Maďarsku a Poľsku. V krajinách museli podobný zákon nakoniec zrušiť.
Reťazce sú nejednotné
„Tento zákon bude mať dosahy na ľudí žijúcich na Slovensku. Zvlášť tých, ktorí žijú v menej rozvinutých regiónoch. Využijeme všetky kroky, ktoré nám umožňuje naša Ústava a legislatíva Európskej únie,“ potvrdil Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu. Zväz obchodu svoje stanovisko výrazne zmenil. „Vďaka pozmeňovaciemu zákonu budú slovenskí obchodníci postihovaní vo veľmi malej miere. Z tohto dôvodu ani nebudeme oslovovať Európsku komisiu,“ uvádza pre HN Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu. Reťazce podporu zo strany Zväzu čakať nemôžu.
ANKETA: Uvažujete o stiahnutí svojich predajní zo Slovenska?
BILLA
Zákon o osobitnom odvode stále nenadobudol platnosť a my podnikneme proti nemu všetky legálne kroky, vzhľadom na to, že zákon považujeme za protiústavný, nesystémový a v nesúlade s právom EÚ. Naša spoločnosť pôsobí na Slovensku už 25 rokov a je pevnou súčasťou maloobchodu.
LIDL
Naša spoločnosť neuvažuje o odchode zo Slovenska. V prípade, ak bude návrh zákona o špeciálnom odvode schválený, skomplikuje nám to pôsobenie na Slovensku, keďže na základe minuloročného obratu by odvod pre nás predstavoval dodatočnú záťaž na úrovni 29 miliónov eur.
TESCO
Sme presvedčení, že návrh zákona o osobitnom odvode je v rozpore s Ústavou SR a legislatívou Európskej únie.

Foto: Časť obchodných reťazcov tvrdí, že dôsledok odvodu sa pretaví do zvýšenia cien pre spotrebiteľov.
Zdroj: [14.12.2018; Hospodárske noviny; Firmy & Financie; s. 9; Vladimíra Púpavová]