Osobitný odvod je pre predajcov zlým snom

Zvýšiť ceny? Zatvoriť malé a stredne veľké obchody? Prepustiť zamestnancov? To všetko prichádza do úvahy, myslí si prezident Zväzu obchodu Martin Katriak o následkoch pripravovaného odvodu pre obchodné reťazce.  

Zvýšiť ceny? Zatvoriť malé a stredne veľké obchody? Prepustiť zamestnancov? To všetko prichádza do úvahy, myslí si prezident Zväzu obchodu Martin Katriak o následkoch pripravovaného odvodu pre obchodné reťazce.
Čo si myslíte o osobitnom odvode, ktorý by mali reťazce začať odvádzať od budúceho roka?
Osobitný odvod je pre slovenských obchodníkov zlým snom. Dúfajú, že nebude prijatý, pretože dôsledky budú fatálne nielen pre nich, ale aj pre spotrebiteľov.
V akom smere?
Nepôjde iba o možný nárast cien potravín. Hrozí zatváranie predajní potravín, a to najmä na vidieku z dôvodu ich stratovosti. Negatívny dosah to bude mať aj na slovenskú potravinársku výrobu.
Zahraničné reťazce majú oveľa väčšie tržby ako slovenské. Snažíte sa bojovať proti odvodu spoločne alebo každý za seba?
So Slovenskou alianciou moderného obchodu SAMO úzko diskutujeme o návrhu zákona. Pokiaľ ide o základnú filozofiu návrhu zákona, túto tak SAMO, ako i Zväz obchodu odmieta. Každá z uvedených spoločností však vyvíja osobitné aktivity na ochranu svojich práv a záujmov.
Je možné, že sa spoja všetky obchody na Slovensku, ktorých sa má odvod dotknúť, a spoločne prednesú vláde svoje postoje?
Pri základnej problematike sa už SAMO i Zväz obchodu spojili. Vzhľadom na rozdiely v spôsobe podnikania členských organizácií oboch subjektov však môžu byť odôvodnenia argumentov rôzne.
Ministerstvo tvrdí, že ceny potravín nemusia zákonite rásť. Obchodníci však svorne hovoria, že odvod zaplatí práve spotrebiteľ. Kde hľadať pravdu?
Ak bude návrh zákona prijatý v takej podobe, ako je navrhnutý, takmer všetci členovia Zväzu obchodu sa dostanú okamžite do straty. Títo obchodníci generujú ročný zisk vo výške takmer jedného percenta z maloobchodného obratu a pri povinnosti zaplatiť 2,5-percentný dodatkový odvod z obratu sa jednoduchou matematikou dostávame hneď na začiatku do straty vo výške 1,5 percenta.
Mohli by títo obchodníci naďalej podnikať, alebo by museli nevyhnutne začať zatvárať prevádzky?
Keď chceme ďalej podnikať, udržať zamestnanosť a zabezpečovať zásobovanie obyvateľstva, musíme prijať príslušné opatrenia. Zvýšiť ceny? Zatvoriť malé a stredne veľké obchody? Prepustiť zamestnancov? To všetko prichádza do úvahy.
Je možné, že vláda pristúpi k nejakým výnimkám, keď reťazce s menšími tržbami nebudú musieť platiť tento odvod?
Nevieme, ako sa zachová vláda SR a ani nevieme, aké možnosti má vláda zasiahnuť do návrhu zákona, pretože ide o poslanecký návrh. Zväz obchodu aj jeho členovia diskutujú s poslancami a tí sú diskusii otvorení. (KR)
TOP 10 potravinárskych firiem na Slovensku* (v miliónoch eur)
Firma
Tržby
Zisky
Rajo
171
1,3
Nestlé Slovensko
167,1
9,8
Mecom Group
129,4
-13,1
Považský cukor
121,4
3,2
Heineken Slovensko
119,8
9,6
I.D.C. Holding
118,9
8
Plzeňský Prazdroj Slovensko
101,2
7,5
Poľnoservis
99,6
3,2
HYZA a.s.
91,4
1,8
Syráreň Bel Slovensko
88
3,2
* Podľa hospodárskych výsledkov za rok 2017
SLOVENSKÁ ALIANCIA MODERNÉHO OBCHODU (SAMO)
združuje napríklad reťazce Billa, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a Tesco.
ZVÄZ OBCHODU SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ZO SR)
zastupuje prevažne slovenské obchodné reťazce, napríklad CBA, Coop Jednotu, Deliu či Labaš.

Obchodníci generujú zisk na úrovni jedného percenta.

Zdroj: [23.11.2018; Hospodárske noviny; Firmy & Financie; s. 12; KR]