Nielsen správa o používaní prístrojov na zahrievanie tabaku ako aj o vývoji spotreby a tržieb klasických cigariet

Správa spoločnosti Nielsen o používaní prístrojov na zahrievanie tabaku ako aj o vývoji spotreby a tržieb klasických cigariet. 

Správa spoločnosti Nielsen o používaní prístrojov na zahrievanie tabaku ako aj o vývoji spotreby a tržieb klasických cigariet. Výsledky sú podložené spotrebiteľským prieskumom medzi fajčiarmi a dátami maloobchodného auditu.