NÁRODNÁ RADA SCHVÁLILA ZÁKON O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH NÁPOJOVÝCH OBALOV

Od roku 2022 sa majú na Slovensku zálohovať jednorazové nápojové obaly. Vyplýva to z návrhu zákona envirorezortu, ktorý v stredu (11. septembra) schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Suma za zálohovanie sa má pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desiatich centov pri plechovkách.  

1. OD ROKU 2022 SA BUDÚ ZÁLOHOVAŤ PET FĽAŠE A PLECHOVKY
Od roku 2022 sa majú na Slovensku zálohovať jednorazové nápojové obaly. Vyplýva to z návrhu zákona envirorezortu, ktorý v stredu (11. septembra) schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Suma za zálohovanie sa má pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desiatich centov pri plechovkách.
„Zálohovanie PET fliaš je veľký krok pre zelenšie a čistejšie Slovensko," uviedol v reakcii na schválenie zálohovania minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).
Slovensko je podľa envirorezortu prvou krajinou v strednej Európe, ktorá zavádza zálohovanie PET fliaš. Zákon odhlasovala ústavná väčšina v podobe 121 poslancov parlamentu. Cieľom nového zákona je zásadné zníženie množstva voľne pohodených plastových nápojových obalov. Podľa envirorezortu sa na slovenský trh uvedie ročne miliarda PET fliaš. Z nich skončí na skládkach až 400 miliónov.
Podľa Sólymosa návrh podporili odborné a dobrovoľné organizácie rybárov, poľnohospodárov, vodohospodárov, ochranárov či turistov a taktiež obchodné reťazce. „Svoj podiel zodpovednosti na ochrane životného prostredia si tak postupne uvedomujú všetci -verejnosť, tretí sektor a aj ten súkromný. Presadenie zálohovania je jasným dôkazom toho, že ochrana životného prostredia na Slovensku už viac nebude stáť na periférii záujmu spoločnosti," doplnil minister.
Vstupné náklady na zavedenie systému majú byť na úrovni 80 miliónov eur. Zaviesť zálohovanie nemusia podľa novej legislatívy všetky obchody či prevádzky. Povinné bude iba pre tie s rozlohou väčšou ako 300 štvorcových metrov. Ministerstvo však predpokladá, že mnohé menšie obchody časom systém preberú.
Na Slovensku sa za jeden rok dostane do obehu približne miliarda PET fliaš. Separovaným zberom sa dosahuje ich približná návratnosť 60 percent. Ak by bola návratnosť 90-percentná, fľaše, ktoré by sa týmto spôsobom zozbierali, by dokázali naplniť napríklad bratislavské Námestie slobody do výšky 22 metrov.
2. CEPTA VÍTA SCHVÁLENIE ZÁLOHOVANIA A VYZÝVA NA ZODPOVEDNOSŤ PRI IMPLEMENTÁCII
Odborníci z Centra pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA) vítajú stredajšie schválenie zákona o zálohovaní PET fliaš a plechoviek. Súčasných aj budúcich politikov a kompetentných úradníkov tiež vyzývajú na zodpovednosť pri implementácii zákona. Zásadne napríklad nesúhlasia s podporou zálohovania z verejných zdrojov.
„Náklady na zálohovanie musia znášať tí, ktorí profitujú z predaja nápojov, teda výrobcovia a obchodníci. Je to opatrenie napĺňajúce princíp ,znečisťovateľ platí’ v praxi," vysvetlili Miloš Veverka a Daniel Lešinský z CEPTA.
Odmietajú však, že by bolo zálohovanie neúmerne drahé. „Komplexná štúdia Inštitútu environmentálnej politiky vyčíslila, že zálohovanie PET fliaš zvýši náklady výrobcov o 1,1 centa na PET fľašu. Toto zvýšenie si výrobcovia môžu bez problémov premietnuť do celkovej ceny nápoja bez toho, aby si to spotrebiteľ vôbec všimol," konštatovali.
Odborníci tiež nesúhlasia s tvrdením, že zálohovanie zlikviduje triedený zber. Vo viacerých krajinách so zálohovaním, naopak, podľa nich triedený zber funguje lepšie ako na Slovensku. Ide napríklad o Nemecko, Holandsko alebo Litvu, ktoré už splnili cieľ EÚ recyklovať minimálne polovicu komunálneho odpadu. Ako najväčšie prínosy zálohovania Lešinský a Veverka vnímajú odstránenie odpadu z prírody, zisk čistejšej suroviny na recykláciu a napĺňanie princípu „znečisťovateľ platí".
Zákon, ktorý od roku 2022 zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek, v stredu v parlamente odsúhlasila ústavná väčšina v podobe 121 poslancov. Cieľom nového zákona je zásadné zníženie množstva voľne pohodených plastových nápojových obalov. Podľa envirorezortu sa na slovenský trh uvedie ročne miliarda PET fliaš. Z nich skončí na skládkach alebo v prírode až 400 miliónov.
3. SAMO PODPORUJE ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ A PLECHOVIEK
„Obchodníci združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) podporujú zavedenie zálohovania PET fliaš a plechoviek," uviedol predseda aliancie Martin Krajčovič.
Od zavedenia zálohovania si obchodníci sľubujú čistú krajinu, ktorá je podľa Krajčoviča impulzom pre rozvoj cestovného ruchu v regiónoch, kde obchodníci podnikajú. Podporu tiež považujú za svoju povinnosť v rámci spoločenskej zodpovednosti a pokračovanie projektov na ochranu prírody, ktoré realizujú.
„Treba na rovinu povedať, že je to regulácia, ktorá nás zaťaží, ale na rozdiel od iných sleduje ušľachtilý cieľ," vyhlásil Krajčovič. V súčasnosti už podľa jeho slov obchodníci diskutujú s výrobcami a pripravujú sa na zavedenie zálohovania. Pripomenul, že viacerí členovia SAMO sú zároveň výrobcami nápojov, preto je v ich záujme, aby bol systém čo najefektívnejší. Plánujú napríklad vzdelávať spotrebiteľov, aby vedeli, v akom stave je fľaše potrebné odovzdať.
„Oceňujem tento postoj najmä preto, že členovia SAMO, či už zahraniční, alebo slovenskí spolu uvedú na trh pol miliardy PET fliaš a plechoviek, polovicu z celkového množstva," komentoval podporu šéf rezortu László Sólymos (Most-Híd). Avizoval tiež, že ministerstvo je ochotné financovať časť vstupných nákladov na zavedenie zálohovania cez environmentálny fond.
Krajčovič je presvedčený, že všetky fľaše, ktoré sa cez systém zálohovania vyzbierajú, budú zrecyklované a nebudú sa opätovne používať. Opätovné použitie si nevie predstaviť z hľadiska hygieny ani logistiky.
PET fľaše totiž drví už samotný zberný automat, aby potom nákladné autá „neprevážali vzduch". Sólymos si síce myslí, že znovupoužitie je ideálne, je to však podľa neho skôr otázka na trh.
4. ZVÄZ OBCHODU SR ODMIETA ZÁLOHOVANIE, JE ZA ZLEPŠOVANIE SEPAROVANÉHO ZBERU
Slovenskí obchodníci združení vo Zväze obchodu (ZO) SR nesúhlasia so zavedením zálohovania PET fliaš a plechoviek, o ktorom rozhodol parlament. Podľa prezidenta ZO SR Martin Katriak, by sa mal zlepšovať súčasný systém, nie zavádzať nový.
Na zlepšenie súčasného systému separovaného zberu by podľa obchodníkov bolo potrebných oveľa menej prostriedkov než na zavedenie zálohovania. Analytici envirorezortu v roku 2018 odhadli, že náklady na zavedenie zálohovania budú 80 miliónov eur, podľa obchodníkov to však môže byť viac než 100 miliónov.
Obchodníci sú presvedčení, že európsky cieľ v roku 2029 recyklovať 90 percent PET fliaš Slovensko môže dosiahnuť aj separovaným zberom. O jeho analýzu žiadali aj ministerstvo, doteraz ju však nemajú.
„Systém nie je dokonalý, ale v relatívne krátkom období vie fungovať ešte lepšie," myslí si člen dozornej rady ZO SR Vladimír Šinák z organizácie zodpovednosti výrobcov Natur-Pack. Je presvedčený, že zavedenie zálohovania je najmä politickým rozhodnutím a životnému prostrediu pomôže len symbolicky. Miera recyklácie by sa totiž podľa údajov z roku 2018 zavedením zálohovania zvýšila o pol percenta. V súčasnosti môže byť toto číslo ešte menšie.
O tom, že Slovensko pôjde cestou separovaného zberu a nie zálohovania, sa podľa Kathaka rozhodlo v roku 1993 na základe širokej diskusie. Zúčastniť sa na nej malo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, obchodníci, zástupcovia samosprávy aj ochranárskych organizácií.
Prezident ZO SR si tiež myslí, že pri diskusii o zálohovaní by sa nemalo hovoriť len o Litve, kde zálohovanie funguje, ale aj o Nemecku, kde to podľa Katriaka až tak dobre nefunguje alebo o Česku, kde to odmietajú.
Obchodníci tiež spochybňujú anketu, podľa ktorej zálohovanie podporuje 85 percent Slovákov. Chýbali v nej totiž dôsledky zálohovania, ktorými sú podľa Katriaka napríklad problémy pre obchodníkov a znížený komfort spotrebiteľov. Naznačil tiež možné zvyšovanie cien, keďže na nový systém budú musieť vynaložiť prostriedky výrobcovia aj obchodníci.
5. SAS ODMIETA ZÁLOHOVANIE, VRAJ POŠKODÍ POTRAVINÁROV AJ SYSTÉM TRIEDENIA
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nesúhlasí so zálohovaním PET fliaš a plechoviek, s ktorým prišlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Zálohovanie podľa SaS poškodí systém triedeného zberu, výrobcov nápojov a maloobchodníkov.
„Je možné, že ľudia prestanú triediť iné typy plastového odpadu a zber ostatných plastov sa výrazne predraží. Vôbec nemáme analýzy, ako sa budú spotrebitelia pri zálohovaní správať. Minister nepredložil žiadne relevantné dáta. Navyše, zálohovanú fľašu budú musieť občania vrátiť len neporušenú a nestlačenú," tvrdí poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Zemanová (SaS).
Jarmila Halgašová zo SaS zas upozorňuje, že spotrebitelia nemusia byť ochotní nakupovať nápoje v zálohovaných fľašiach. „Možno predpokladať významný pokles spotreby nápojov v zálohovaných obaloch. Ďalší negatívny dopad pocítia malé obchodné prevádzky, keďže zálohované fľaše sa budú povinne vykupovať len vo veľkých obchodoch, s rozlohou viac ako 300 metrov štvorcových," myslí si Halgašová.
Alternatívou zálohovania je podľa SaS väčšia motivácia k separovaniu odpadu. O tú by sa mali postarať samosprávy napríklad tým, že ľudia, ktorí viac separujú, zaplatia za odpad menej. Ministerstvo životného prostredia je naopak presvedčené, že alternatíva k zálohovaniu neexistuje. Tvrdí, že neexistuje krajina, ktorá nemá zálohovanie a dokáže zrecyklovať 90 percent PET fliaš.


Zdroj: [18.10.2019; Odpady; Národná rada schválila zákon; s. 21,22; Kolektív]
Zdroj: TASR