Klub 500 nesúhlasí s návrhom na osobitný odvod pre reťazce, žiada ho stiahnuť

Nový odvod pre obchodné reťazce vo výške 2,5 % z obratu zaplatia slovenskí potravinári, poľnohospodári a zákazníci. Myslia si to predstavitelia Klubu 500, ktorí zásadne nesúhlasia s takýmto návrhom a žiadajú ho stiahnuť.
Bratislava 10. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
Nový odvod pre obchodné reťazce vo výške 2,5 % z obratu zaplatia slovenskí potravinári, poľnohospodári a zákazníci. Myslia si to predstavitelia Klubu 500, ktorí zásadne nesúhlasia s takýmto návrhom a žiadajú ho stiahnuť
“Po dôkladnej analýze návrhu sme presvedčení, že odvod by mal negatívne dôsledky práve pre sektor slovenských poľnohospodárov a potravinárov, na pomoc ktorým má byť určený,” opísal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Návrh zákona, ktorým sa má zaviesť odvod pre obchodné reťazce, pripravili poslanci vládnej SNS. Podľa Klubu 500 si predkladatelia od návrhu sľubujú vyzbierať 150 miliónov eur ročne, ktorými chcú financovať nový marketingový fond. S týmto príjmom počíta aj návrh štátneho rozpočtu na budúci rok.
Pri pohľade na hospodárenie 40 najväčších subjektov v sektore obchodných reťazcov za rok 2017, by však podľa Klubu 500, ak by teoreticky mali v tomto roku odvod zaplatiť, v strate nezostali len štyri subjekty.
“Je preto viac než jasné, že plánovaný odvod v konečnom dôsledku zaplatia dodávatelia, slovenskí poľnohospodári a potravinári na ešte nevýhodnejších dodávateľských podmienkach, ako aj zákazníci vo vyšších cenách. V takom prípade totiž ťažko hovoriť o podpore,” doplnil Gregor.
Klub 500 združuje spoločnosti zamestnávajúce viac ako 500 zamestnancov a patria medzi ne aj poľnohospodárske a potravinárske podniky. Zaoberá sa tak aj témou podpory domáceho poľnohospodárstva, ktorá je vo svete bežná a jej zavedenie Klub 500 podporuje.
“Žiadame však, aby podporu financoval priamo štát z prostriedkov štátneho rozpočtu, ako aj z európskych fondov. Veď napríklad podľa aktuálnej prognózy ministerstva financií štát vyberie v roku 2018 na daniach a odvodoch o 1,6 miliardy eur viac, ako plánoval. Okrem toho má k dispozícii prostriedky EÚ, v ktorých čerpaní zaostávame,” apeloval Gregor.
Odvod v tejto forme je tak podľa združenia len ďalšie zvyšovanie už aj tak vysokého daňovo-odvodového zaťaženia. Klub zároveň pripomína, že zákon sa predkladá ako poslanecký návrh bez pripomienkového konania. “Je neprijateľné, aby sa zákony predkladali bez akejkoľvek odbornej diskusie priamo na rokovanie Národnej rady SR, vynechaním riadneho legislatívneho procesu,” zdôraznilo združenie.
Klub 500 tak vyjadril zásadný nesúhlas s návrhom zákona, žiada ho stiahnuť z programu rokovania a začať odbornú diskusiu o zavedení skutočnej a účinnej formy podpory slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.
Zákon o osobitnom odvode pre obchodné reťazce vo výške 2,5 % z čistého obratu navrhujú poslanci koaličnej SNS. Národná rada SR by sa návrhom mala zaoberať v októbri, platiť by mal od budúceho roka.
Podľa predkladateľov by mal zabezpečiť finančné prostriedky pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov.
Odvod sa má týkať tých obchodných reťazcov, ktoré majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi tiež musí pochádzať minimálne desať percent ich obratu. Obchodný reťazec odvod nebude platiť, ak jeho výška za tri mesiace nepresiahne sumu 5000 eur.
Zdroj: [10.10.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Bauman]
Na snímke predseda Klubu 500 Vladimír Soták