• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

ZMOS žiada novelizáciu zákona o odpadoch

06.02.2018
Elena Koritšánska, moderátorka: "V približne pätine samospráv si pri triedení a likvidácii odpadu jeho výrobcovia neplnia svoje povinnosti, tvrdí Združenie miest a obcí Slovenska. Výrobcovia totiž majú platiť samosprávam za likvidáciu triedeného odpadu a súčasne prispievať do recyklačného fondu. Ak to neplnia, mestám a obciam sa percento triedeného odpadu znižuje a tým im hrozia vyššie poplatky za skládkovanie. ZMOS preto žiada novelizáciu zákona o odpadoch."
 
Martin Kalužák, redaktor: "Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány hovorí, že až v dvadsiatich percentách samospráv nefunguje rozšírená zodpovednosť výrobcov za odpad, ktorý vzniká z ich produktov."
 
Jozef Turčány, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska: "V mnohých mestách a obciach nie sú zabezpečené nádoby pri nových bytovkách. Tým pádom sa znižuje aj percento triedenia pre účely napríklad stanovenia výšky poplatkov v budúcnosti."
 
Martin Kalužák: "Súvisí to s návrhom zákona o zvýšení poplatkov za skládkovanie. Tam, kde sa triedi menej, by mali za odpad platiť viac. Michal Sebíň zo Zväzu obchodu SR podobné prípady považuje za ojedinelé. Tam, kde samospráva motivuje ľudí k triedeniu, naopak výrobcovia vraj vytvárajú lepšie podmienky."
 
Michal Sebíň, Zväz obchodu SR: "Automaticky zo zákona jej vzniká nárok na viac nádob, viac zberových kapacít, zvýšenie frekvencie vývozu a tak ďalej."
 
Martin Kalužák: "ZMOS kvôli poplatkom za skládkovanie chce otvoriť aj zákon o odpadoch a priamo v zákone zaviazať výrobcov, aby triedený odpad likvidovali. Tak, aby sa tejto povinnosti nemohli vyhnúť. Opäť Jozef Turčány."
 
Jozef Turčány: "V čase, keď sa bude schvaľovať zákon o poplatkoch, aby zároveň v tom istom čase bol zmenený aj zákon o odpadoch."
 
Martin Kalužák: "Ministerstvo životného prostredia chce zákon o poplatkoch za odpad pripraviť na rokovanie vlády začiatkom apríla. Podľa Michala Sebíňa sú ale výrobcovia dostatočne finančnej zaťažení už dnes."
 
Michal Sebíň: "Všetky náklady na nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu financujú výrobcovia. Ja osobne si neviem predstaviť, ako viac by sa mohla sprísniť táto legislatíva."
 
Martin Kalužák: "Za tonu odpadu platia výrobcovia približne sto eur, čím Slovensko dosahuje priemer Európskej únie. Branislav Moňok zo združenia Priatelia Zeme namieta, že je to stále málo."
 
Branislav Moňok, združenie Priatelia Zeme: "Veľké množstvá obalov a výrobkov nie sú recyklované. To znamená, že ich výrobcovia a dovozcovia neplatia."
 
Martin Kalužák: "Slovensko sa zaviazalo do roku 2020 triediť polovicu všetkého odpadu. Dnes je to okolo jednej pätiny."


Zdroj:  [Rádio Slovensko, 18:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 05/02/2018;  Martin Kalužák; Zaradenie: z domova]


« Späť