• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Zahraničný obchod SR si v minulom roku udržal aktívne saldo

08.02.2018

Zahraničný obchod SR si  v minulom roku udržal aktívne saldo

 

Za rok 2017 sa v porovnaní s rokom 2016 zvýšil celkový vývoz tovaru o 7,2 % na 75 064,8 mil. eur a celkový dovoz sa zvýšil o 8,3 % na 71 875,9 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3 188,9 mil. eur (o 457 mil. eur nižšie ako za rovnaké obdobie roku 2016).

 

V decembri dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 630,8 mil. eur pri medziročnom raste o 5,3 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 2,5 % na 5 622,2 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 8,5 mil. eur.

Podrobné údaje zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2017

V novembri sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 8 % na 7 314,8 mil. eur a celkový dovoz o 5,2 % na 6 818,8 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 496 mil. eur (o 207,6 mil. eur vyššie ako v novembri 2016).

 

Saldo zahraničného obchodu za január až november 2017 bolo aktívne v objeme 3 180,4 mil. eur.

 

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3 586,5 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (2 546,2 mil. eur), Francúzskom (2 288,8 mil. eur), Rakúskom (2 222,5 mil. eur), Talianskom (2 097,1 mil. eur), Poľskom (1 867,6 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (1 210,1 mil. eur), Českou republikou (1 181,8 mil. eur), Španielskom (1 049,1 mil. eur) a Maďarskom (974,9 mil. eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (3 684,2 mil. eur), Čínou (3 672 mil. eur), Ruskou federáciou (1 649,3 mil. eur), Malajziou (468,6 mil. eur), Taiwanom (417,2 mil. eur), Japonskom (397,9 mil. eur), Indiou (219,5 mil. eur) a Ukrajinou (144,2 mil. eur).

 

Vývoz

 

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 69 434 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa zvýšil celkový vývoz o 7,3 %.

 

Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo ostatné bezdrôtové siete o 1 117,6 mil. eur, osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 779,3 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 305,2 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 204 mil. eur.


Najviac klesol vývoz

 

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 0,2 %, Českej republiky o 4,2 %, Poľska o 7,4 %, Francúzska o 11,8 %, Talianska o 35 %, Maďarska o 15,3 %, Spojeného kráľovstva o 8,5 %, Rakúska o 11,1 %, Španielska o 6,6 %, Spojených štátov amerických o 25 %, Rumunska o 15,8 % a Ruskej federácie o 10 %. Znížil sa vývoz do Holandska o 3,3 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 7,4 % (tvoril 85,3 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 7 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,6 %).

 

Dovoz

 

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 66 253,7 mil. eur, pri medziročnom raste o 8,8 %.

 

Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo ostatné bezdrôtové siete o 768,2 mil. eur, častí a súčastí vysielacích prístrojov na rozhlasové alebo televízne vysielanie o 608,4 mil. eur, osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 335,4 mil. eur a ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 227,3 mil. eur.

 

Najviac klesol dovoz výrobkov s tekutými kryštálmi o 528,9 mil. eur, zariadení a strojov elektrických o 226,1 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 89,4 mil. eur a prúdových motorov s kompresorom o 75,4 mil. eur.

 

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 3,3 %, Českej republiky o 2,2 %, Kórejskej republiky o 3,7 %, Poľska o 6,1 %, Maďarska o 9,1 %, Ruskej federácie o 26,4 %, Talianska o 5,9 %, Francúzska o 9,9 %, Rakúska o 2,2 % a Spojeného kráľovstva o 41,5 %. Znížil sa dovoz z Číny o 7,3 %. 

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2016 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 8,1 % (tvoril 66,8 % celkového dovozu) a z krajín OECD sa zvýšil o 5,6 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,4 %).

 
 

Zdroj: Štatistický úrad SR« Späť