• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Štruktúra ZO SR


PREDSTAVENSTVO ZO SR
 • JUDr. Martin KATRIAK – prezident
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: podpredseda predstavenstva COOP JEDNOTA Slovensko, s. d.
 • Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD. – I. viceprezident
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: generálny riaditeľ KON-RAD, spol. s r.o.
 • Ing. Tadeusz FRACKOWIAK - viceprezident
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: predseda predstavenstva CBA SK, a. s.
 • Roman PÓCS, MBA – viceprezident
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: generálny riaditeľ spoločnosti STOCK Slovensko
 • Ing. Peter ZÁLEŠÁK - viceprezident
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: predseda predstavenstva a spolumajiteľ NAY, a. s.
 • Jaroslav FOTUL - člen predstavenstva
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: výkonný riaditeľ spoločnosti LABAŠ, s. r. o.
 • Ivan KUBÁNYI - člen predstavenstva
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: Corporate and Legal Affairs Manager IMPERIAL TOBACCO SLOVAKIA, a. s.
 • JUDr. Lukáš MUCHA – člen predstavenstva
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: podpredseda predstavenstva CBA SK, a. s.
 • Ing. Štefan MÁCSADI – člen predstavenstva
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia:  člen predstavenstva COOP JEDNOTA Slovensko, s. d. a predseda predstavenstva COOP JEDNOTA Nové Zámky, s. d.
 • Ing. Tatiana MÓKOSOVÁ – členka predstavenstva
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča Bratislava
 • Ing. Igor ORMANDY- člen predstavenstva
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: generálny riaditeľ MEDIAPRINT - KAPAPRESSEGROSSO, a. s.,
 • RNDr. Michal SEBÍŇ, PhD. - člen predstavenstva
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK, a. s.
 • JUDr. Albín SLADOVNÍK - člen predstavenstva
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: riaditeľ SKOR SL, s. r. o.
 • Petr ŠEBEK - člen predstavenstva
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: Manager Corporate Affairs PHILIP MORRIS SLOVAKIA, s. r. o.
 • Ing. Bohumila TAUCHMANNOVÁ- členka predstavenstva
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: Managing Partner INCOMA Slovakia, s. r. o.  

DOZORNÁ RADA ZO SR
 • Ing. Jozef FIEBIG – predseda
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: spolumajiteľ, konateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti – CEO, NRSYS, s. r. o.
 • Ing. Vladimír ŠINÁK - podpredseda
  Súčasné zamestnanie a pracovná pozícia: predseda predstavenstva spoločnosti NATUR-PACK a. s.
 • JUDr. Peter SIMAN - člen DR
  Súčasné povolanie, funkcia: vrchný riaditeľ ekonomickej sekcie COOP JEDNOTA Slovensko, s. d.
 • Ing. Milan SUROVEC - člen DR
  Súčasné povolanie, funkcia: generálny riaditeľ NITRAZDROJ, a. s.
 • Ing. Peter ZUPKA - člen DR
  Súčasné povolanie, funkcia: asistent vrcholového manažmentu OMNIA HOLDING SE, Bratislava

SEKRETARIÁT ZO SR
 • Mgr. Ľubica SCHULCZOVÁ - generálna sekretárka
  tel. č.: +421-2-58 233 226, fax č.: +421-2-58 233 222, e-mail: gs@biznis.sk
 • Mgr. Zuzana HOLIČKOVÁ  - výkonná tajomníčka
  tel. č.: +421-2-58 233 224, fax č.: +421-2-58 233 222, e-mail: sekretariat@biznis.sk
   
ČINNOSŤ PREDSTAVENSTVA ZO SR
 1. Prezident
  - zastupuje Zväz obchodu SR navonok a riadi činnosť Zväzu, Predstavenstva a sekretariátu ZO SR
 2. I. Viceprezident
  - zastupuje prezidenta ZO SR počas jeho neprítomnosti, koordinuje organizačné otázky
 3. Viceprezident
  - koordinuje činnosť a predkladá Predstavenstvu ZO CR návrhy na riešenie problémov v oblasti obchodu a legislatívy, týkajúcej sa obchodnej činnosti 
 4. Práca v predstavenstve
  - všetci členovia predstavenstva sledujú a navrhujú riešenia aktuálnych problémov v oblasti činnosti zväzu, problémov v oblasti obchodu, vrátane organizačných a legislatívnych opatrení


« Späť