• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Stanoviská a vyhlásenia


05.06.2017 - Stanovisko Zväzu obchodu SR k zákazu predaja v maloobchode počas sviatkov

22.02.2017 - Stanovisko Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR k rozdielnej kvalite potravín dodávaných na slovenský trh

31.01.2017 - Vyhlásenie Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR k iniciatíve ministra životného prostredia SR László Sólymosa "Slovensko bez igelitiek"

11.01.2017 - Vyhlásenie Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR k otváracím hodinám počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja

*****

10.06.2016 - Stanovisko RÚZ k 
Návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10.06.2016 - Stanovisko RÚZ k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

06.06.2016 - Stanovisko Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR k vyjadreniu SPPK o neprimerane vysokých pokutách pre obchodníkov

19.05.2016 - Stanovisko Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR k predbežnej informácii MF SR o pripravovanej novele zákona č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

13.04.2016 - Stanovisko Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR k reštrukturalizácii Retail Value Stores, a. s. 


« Späť