• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Panelová diskusia na Samoške: Štát musí pomôcť slovenským výrobcom potravín

23.03.2018

Slabá podpora štátu domácim výrobcom potravín, zbytočne prísna legislatíva i nezáujem nadnárodných reťazcov predávať slovenské produkty. To sú podľa účastníkov panelovej diskusie na kongrese Samoška v Košiciach niektoré z dôvodov, ktoré bránia väčšiemu rozšíreniu slovenských a regionálnych produktov do obchodov.

„Keď si chce dnes zahraničná automobilka otvoriť na Slovensku závod, dostane na zamestnanca úľavy. To by sme potrebovali aj v obchode. Aby sme nemuseli platiť na začiatku podnikania napríklad odvody. Kvôli veľkým nákladom dnes pôsobí veľa malých výrobcov v ilegalite. Z nej by potom mohli vyjsť,“ konštatovala Bohumila Tauchmannová (na foto druhá zľava), managing partner v spoločnosti Incoma Slovakia. Ako zdôraznila, pomoc v podobe daňových či odvodových úľav by mala byť plošná a týkať sa všetkých. „Nie je riešením, keď reťazce zalistujú pár domácich výrobcov. Treba pomôcť všetkým, aby mohli svoje podnikanie naštartovať,“ povedala.

Štát by mal plniť podstatnejšiu rolu aj podľa prezidenta Zväzu obchodu SR Martina Katriaka (na foto prvý sprava): „Rakúsky farmár vyrába lacnejšie už len tým, že dostáva o dvadsať až tridsať percent vyššie dotácie.“ Na prísne hygienické podmienky, ktoré bránia podnikateľskej aktivite, zasa upozornil podpredseda predstavenstva spoločnosti CBA Verex Pavol Mikušiak (na foto druhý sprava): „V tejto oblasti je to naozaj katastrofa.“

Napriek súčasným prekážkam si účastníci panelovej diskusia myslia, že podiel slovenských výrobkov na pultoch bude rásť, pretože ekonomika je v dobrej kondícii, platy sa dvíhajú a veľa Slovákov už neodchádza pracovať do zahraničia ako v minulosti, a svoje peniaze tak míňa v slovenských obchodoch. „Dnes sa z predaja slovenských výrobkov stáva konkurenčná výhoda,“ upozornila Bohumila Tauchmannová. Pavol Mikušiak povedal, že niektoré druhy potravín si spotrebitelia žiadajú vyslovene slovenské, v obchodoch CBA Verex je to napríklad maslo či vodka. „Slováci si začínajú uvedomovať, že do košíka si nekladú len slovenské potraviny, ale aj to, ako budeme na Slovensku žiť,“ dodala Bohumila Tauchmannová.

Podľa Ladislava Csengeriho (na foto prvý zľava), consumer panel services directora CZ&SK v spoločnosti GfK, je pre tri štvrtiny Slovákov dôležitý slovenský pôvod potravín, 65 percent Slovákov považuje tuzemskú produkciu za kvalitnejšiu ako zahraničnú.

 

Zdroj: [22.03.2018; tovarapredaj.sk; správy z retailu; 00:00; Redakcia]

http://www.tovarapredaj.sk/2018/03/22/panelova-diskusia-na-samoske-stat-musi-pomoct-slovenskym-vyrobcom-potravin/« Späť