• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Ocenenie "Za prínos pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu SR"


Pravidlá pre udelenie ocenenia Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR

I. CHARAKTERISITKA

Ocenenie Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR „Za zásluhy o rozvoj obchodu a cestovného ruchu“ je prestížne ocenenie za významný a dlhodobý prínos organizácií a osobností, ktoré udeľuje Zväz obchodu a cestovného ruchu SR pri príležitosti „Dňa obchodu a cestovného ruchu SR “. 

II. KATEGÓRIE, V KTORÝCH SA OCENENIE UDEĽUJE

Ocenenie sa udeľuje v týchto kategóriách: 

1.  Obchod a cestovný ruch
2.  Štátna správa a verejný sektor
3.  Akademická obec, výskum, vývoj a poradenská činnosť
4.  Publicistika

III. KRITÉRIÁ PRE UDELENIE OCENENIA

1. Organizácie, ktoré dlhodobo a aktívne pôsobia v SR a významným spôsobom skvalitňujú služby pre spotrebiteľov a sú šíriteľom dobrého mena obchodu.
2. Osobnosti, ktoré sa aktívne a významným spôsobom zaslúžili o rozvoj odvetvia obchodu a cestovného ruchu v SR.

IV. MECHANIZMUS VÝBERU

1. Ocenenie sa udeľuje na základe nominácií členov ZOCR SR.
2. Nominácie posudzuje Predstavenstvo ZOCR SR.
3. Udelenie ocenenia konkrétnej osobnosti alebo spoločnosti schvaľuje
Predstavenstvo ZOCR SR.

V. UDELENIE OCENENIA

1. Ocenenie udeľuje Zväz obchodu a cestovného ruchu každoročne.
2. Cena bola udelená prvý krát v roku 2006
3. Slávnostné odovzdanie sa uskutočňuje pri príležitosti „Dňa obchodu a cestovného ruchu SR “.

VI. Tieto pravidlá schválilo Predstavenstvo ZOCR SR dňa 15.5.2008 v Bratislave

*************************************************************


NOSITELIA OCENENÍ ZOCR SR >>« Späť