• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Ocenenie "MERKÚROV RAD"


Pravidlá pre udelenie Ocenenia Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR

I. CHARAKTERISITKA

Merkúrov rad je prestížne ocenenie osobností, či organizácií, ktoré udeľuje ZOCR SR pri príležitosti konania tradičnej medzinárodnej konferencie o obchode a marketingu Slovak Retail Summit – INTRACO. 

II. KRITÉRIÁ PRE NOMINÁCIU:

Na ocenenie Merkúrov rad môžu byť nominované osobnosti alebo spoločnosti, ktoré: 

1. sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zviditeľnenie obchodu,
2. majú zásluhu na zlepšení komunikácie medzi subjektami – obchod – výroba – spotrebiteľ – štátna správa – akademická obec – novinárska obec atď.,
3. majú podiel na vytváraní vyváženého podnikateľského prostredia,
4. prinášajú nové myšlienky, pozitívny a kreatívny prístup, 
5. prinášajú hodnotné informácie, potrebné pre rozhodovanie vo sfére obchodu.

III. MECHANIZMUS VÝBERU

1. ocenenie sa udeľuje na základe nominácií členov ZOCR SR,
2. nominácie posudzuje Predstavenstvo ZOCR SR,
3. udelenia ocenenia konkrétnej osobnosti alebo spoločnosti schvaľuje Predstavenstvo ZOCR SR.

IV. NOSITELIA OCENENIA

1. ocenenie udeľuje ZOCR SR každoročne,
2. cena bola udelená po prvýkrát v roku 2007,
3. slávnostné odovzdávanie ocenenia sa uskutočňuje pri príležitosti konferencie Slovak Retail Summit – INTRACO.

V. Tieto pravidlá schválilo Predstavenstvo ZOCR SR dňa 2.4.2008 v Bratislave.

CHARAKTERISTIKA MERKÚROVHO RADU

Názov ocenenia je odvodený zo starorímskej mytológie, podľa ktorej bol boh Merkúr patrónom obchodníkov a trhovníkov. Merkúr (lat. Mercurius) bol starorímsky boh obchodu a zisku, ochranca obchodníkov a trhovníkov, bola mu prisúdená schopnosť liečiť, ale okrem toho bol tiež bohom remesiel, vied, aj ochranca pútnikov. Bol aj bohom dňa stredy - latinsky Mercor znamená „kupovať, obchodovať a z toho tiež názov dňa v týždni stredy, keďže podľa starého učenia by tento boh/anjel mal pôsobiť práve v stredu.

***********************************************************

NOSITELIA OCENENIA "MERKÚROV RAD" >>« Späť