• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Očakávania v obchode poznačuje opatrnosť

05.01.2018
 
Indikátor dôvery v obchode klesol v decembri v porovnaní s novembrom o 1,3 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 21 vplyvom negatívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít.
 
Podnikateľské aktivity
 
Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 95 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (40) zvýšilo v porovnaní s novembrom o 2 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja. Úroveň zásob (4) sa medzimesačne nezmenila a 91 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. 
 
Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 30 % respondentov (o 8 % menej ako v novembrovom prieskume), znižovanie uviedlo 24 % respondentov (o 6 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 46 % firiem (o 2 % viac). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (26) sa po očistení od vplyvu sezónnosti nezmenilo. Požiadavky na dodávateľov budú znižovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom a maloobchodu s ostatným tovarom a vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 11 až 19 a 100 a viac zamestnancami. Požiadavky na dodávateľov budú znižovať len v Trenčianskom a Bratislavskom kraji.
 
Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa decembrové saldo (27) znížilo o 6 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 20 až 49 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých regiónoch okrem Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.
 
Zamestnanosť
 
Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s novembrom predpokladá pokles, sezónne očistené saldo sa znížilo o 8 p.b. na hodnotu 15. Väčšina respondentov (68 %) o zmenách neuvažuje, 10 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov a 22 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 19 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov len v Bratislavskom, Trnavskom a Košickom kraji.
 
Ceny a tržby
 
Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (80 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 2 % viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 16 % respondentov (o 2 % menej) a pokles 4 % podnikov (nezmenený stav). Výsledné saldo (13) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom kleslo o 3 p.b. Napriek tomu ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch okrem Košického kraja.
 
Pri hodnotení očakávaných tržieb respondenti nepredpokladajú žiadne zmeny, saldo (33) sa v porovnaní s novembrom nezmenilo. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho a Trenčianskeho. Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (68 %), vysoké prevádzkové náklady (43 %), legislatívu (40 %) a nízky dopyt (36 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 8 % respondentov, čo je o 2 p.b. menej ako v novembri.
 
Zdroj: Štatistický úrad SR
 


« Späť