• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Neprimerané regulácie škodia všetkým

15.03.2018
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch zasahuje do zmluvnej slobody, bez ktorej nefunguje trhové hospodárstvo.
 
Vpondelok sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch. Ušlo sa jej zhruba 400 pripomienok najmä od podnikateľských združení. Aj to ukazuje, ako zdanlivo technokratický zákon hlboko zasahuje do samotných princípov, na ktorých je postavené trhové hospodárstvo. Novela prisurfovala na populistickej vlne boja proti reťazcom, ktoré sa stali vhodným obetným baránkom, vinným za všetky problémy slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a možno aj za chladné počasie. Zákon stanovuje, čo sú neprimerané podmienky a ak také nastanú, udeľuje za ne pokuty. V skratke, zákon určuje ako neprimerané akékoľvek zmluvne dohodnuté podmienky okrem ceny, množstva a kvality. A ani to nie úplne, napríklad obchodník môže predávať potraviny za nižšiu ako obstarávaciu cenu len v zákonom povolených prípadoch. Hoci podnikateľské prostredie by malo byť doménou ministerstva hospodárstva, zákon pripravilo ministerstvo pôdohospodárstva. Azda nebude pripravovať aj zdravotnícku reformu či prezbrojenie armády.
 
Zarámcovanie zákona
 
Zarážajúce je už zarámcovanie zákona. Nesnaží sa posudzovať trhovú silu vzťahu dodávateľa a odberateľa. Jednoducho odber potravín má špeciálny režim a hotovo. Obchodník je zlý, dodávateľ je chudák. Nie je vôbec jasné, čo má zákon dosiahnuť, aký je želaný stav a ako sa bude hodnotiť. Zákon vytvoril palicu, ale bitý nevie, prečo ho bijú a kedy prestanú. Zákon hrubo zasahuje do zmluvnej slobody, ktorá je nevyhnutnou podmienkou fungovania trhového hospodárstva. Obchodník napríklad nemôže dodávateľovi predať marketingové informácie (čísla o predajoch a podobne). Paradoxne, v pripomienkach k novele nájdeme pripomienky samotných dodávateľov, ktorým to prekáža. Namiesto kúpenia tejto služby od obchodníka si budú musieť najať externé agentúry, ktoré im dáta (nepresne) pozbierajú. Niektorí veľkí dodávatelia (napríklad piva) mali s obchodníkmi zabehanú spoluprácu, keď si na prospech oboch strán dohodli podobu prezentácie výrobkov. To bude zakázané pod hrozbou pokuty. Žiadna výroba pod obchodníkovou značkou. Z marketingu sa stali „neprimerané podmienky“. Á propos, pokuty. Horný strop sa stanovuje na pol milióna eur. Aká je spoločenská či hospodárska škoda z porušenia tohto zákona? Rád by som videl ministerských úradníkov pokúsiť sa vyrátať toto číslo. Nebude udeľovanie pokút subjektívne, keď sa nedá oprieť o čísla?
 
Povolené ceny
 
Najsmutnejšou časťou novely je text o povolených cenách. To výrazne obmedzuje podmienky, za ktorých môže obchodník potraviny predávať pod nákupnou cenou. Za 150 rokov od Davida Ricarda ekonómia už vie, že trhová cena s nákladmi nemá veľa spoločné. Cena je signalizačnou sústavou trhu, ktorej pomocou sa neustále hľadá prienik ponuky a dopytu. Pri ňom vznikne najvyšší úžitok, a nie súčtom tabuľky nákladov. Na pripomenutie, Tesla už šesť rokov predáva autá pod výrobnými nákladmi a aj tak je z nej celý svet vo vytržení. Pre väčšinu ľudí vyššie napísané bude len ekonomickým táraním. Mojou najobľúbenejšou ekonomickou táraninou je, že každý regulačný zásah má nezamýšľané dôsledky. Dôsledky tejto novely môžeme len odhadnúť. Obchodník tlačený k múru bude mať tendenciu uprednostniť osvedčených globálnych dodávateľov a neriskovať malých lokálnych. Vyjednávací priestor sa aj pre nich zúžil na dohodnutie ceny a množstva. Ďalším cieľom populistických opatrení môže byť hociktorý sektor. Tešiť sa z pritlačenia obchodníkov k múru je ako tešiť sa, že zaplatený rozhodca pískal proti súperovi. Po čase radosť zo zápasu pominie a ostane pocit z upadajúcej ligy.

Martin Vlachynský Autor je analytikom Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS
 
Tešiť sa z pritlačenia obchodníkov k múru je ako tešiť sa, že zaplatený rozhodca pískal proti súperovi.


Zdroj: [10.03.2018; Sme; Publicistika; s. 11; Martin Vlachynský]


« Späť