• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Náš tím


PREDSTAVENSTVO ZO SR
   
JUDr. Martin Katriak - prezident Katriak
   
Ing. Pavol Konštiak, PhD. - I. viceprezident Konstiak
   
Ing. Tadeusz Frackowiak - viceprezident Frackowiak
   
Ing. Roman Pócs - viceprezident Pocs
   
Ing. Peter Zálešák - viceprezident Zalesak
   
Jaroslav Fotul - člen predstavenstva Fotul
   
Ing. Ivan Kubányi - člen predstavenstva Kubanyi
   
Ing. Štefan Mácsadi - člen predstavenstva Macsadi
   
JUDr. Lukáš Mucha - člen predstavenstva Mucha
   
Ing. Tatiana Mókosová - členka predstavenstva Mokosova
   
Ing. Igor Ormandy - člen predstavenstva Ormandy
   
RNDr. Michal Sebíň, PhD. - člen predstaventsva Sebin
   
JUDr. Albín Sladovník - člen predstavenstva Sladovnik
   
Petr Šebek - člen predstavenstva Sebek
   
Ing. Bohumila Tauchmannová - člen predstavenstva Tauchmannova
   
DOZORNÁ RADA ZO SR
   
Ing. Jozef Fiebig - predseda Fiebig
   
Ing. Vladimír Šinák - podpredseda Sinak
   
JUDr. Peter Siman - člen dozornej rady  
   
Ing. Milan Surovec - člen dozornej rady  
   
Ing. Peter Zupka - člen dozornej rady Zupka
   
SEKRETARIÁT ZO SR
   
Mgr. Ľubica Schulczová - generálna sekretárka

e-mail: gs@biznis.sk
mobil: +421 911 700 798
tel. č.: +421 2 58 233 226
fax č.: +421 2 58 233 222
 
   
Mgr. Zuzana Holičková - výkonná tajomníčka

e-mail: sekretariat@biznis.sk
mobil: +421 911 908 039
tel. č.: +421 2 58 233 224
fax č.: +421 2 58 233 222
Holickova


« Späť