• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Nadácia Dobrý obchodník


Účelom nadácie je podpora humanitárnych cieľov, podpora a rozvoj vzdelávania formou vzdelávacích projektov a organizovania vzdelávacích podujatí, pomoc spočívajúca najmä v zabezpečovaní finančných prostriedkov na účte nadácie a ich použitie na úhradu takýchto aktivít, vrátane propagácie činnosti nadácie. Cieľom nadácie je najmä podpora a rozvíjanie progresívnych foriem krátkodobého vzdelávania stavovskej – obchodníckej obce,  poskytovanie vecnej pomoci a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim celoživotné vzdelávanie, najmä na odborné aktivity, ale aj na zhodnocovanie a zlepšenie úrovne priestorov, v ktorých sa vzdelávanie poskytuje. Účelom nadácie je aj podpora špecifických projektov zameraných na zlepšenie informovanosti a ochranu zdravia spotrebiteľa, ako aj na ochranu životného prostredia. Nadácia bude podporovať aj aktivity súvisiace s podporou rozvoja kultúry, športu stavovskej obce a aktivít zameraných na všeobecne prospešný rozvoj zdravotníckych zariadení.
« Späť