• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Na veku záleží


Projekt na zamedzenie dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým Na veku záleží

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR je od roku 2007 odborným garantom projektu spoločenskej zodpovednosti "Na veku záleží", ktorého základné posolstvo sa zameriava na zamedzenie dostupnosti predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie, ktoré neobsahujú tabak, neplnoletým. Svojimi aktivitami sa snaží napomáhať dodržiavaniu Zákona o ochrane nefajčiarov č. 377/2004 Z.z. v praxi v častiach, ktoré sa týkajú neplnoletých.

Projekt Na veku záleží je založený na partnerskom princípe a spoločenskej zodpovednosti a v tom je jeho sila. Od vzniku tohto vzdelávacieho projektu sa počas jeho 15 ročnej existencie do partnerskej spolupráce postupne zapojili dôležité subjekty zo všetkých oblastí trhu. Spolupráca sa rozvíja každý rok o ďalšie aktivity, ktoré majú na zreteli napĺňanie dôležitého cieľa, zamedziť dostupnosť predaja tabakových výrobkov neplnoletým.

Vzdelávanie obchodníkov a komunikácia s verejnosťou sa zameriava hlavne na tieto časti Zákona o ochrane nefajčiarov:
 • § 6 odst. 2,3 "každý, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov"
 • § 11 odst. 1 písmeno c "priestupku sa dopustí ten, kto umožní užívať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, osobe mladšej ako 18 rokov"
Projekt "Na veku záleží" stavia spoluprácu na partnerstve s kľúčovými subjektmi z obchodnej sféry a spolupracuje s viacerými subjektmi štátnej správy. Každý rok sa ich počet rozrastá. Najaktívnejšie obchodné systémy oceňuje vyznamenaním "Zodpovedný predajca".

Hlavné ciele projektu Na veku záleží:
 • Vyškoliť ročne viac ako 20 000 pracovníkov obchodu, pracovníkov v HoReCa segmente, nezávislých predajcov tabakových výrobkov prostredníctvom školení a formou eLearningu
 • Vytvárať kampane, ktoré upozornia verejnosť na práva a povinnosti predajcov a kupujúcich pri predaji TV neplnoletým, ktoré vyplývajú zo zákona O ochrane nefajčiarov, ktorá bude apelovať na vyspelosť a zodpovednosť občanov v tejto oblasti
 • Motivovať predajcov. Vytvoriť mechanizmus súťaží s možnosťou výhry, určenú pre predajcov, zameranú na podporu záujmu o vzdelávanie u predajcov tabakových výrobkov ohľadom Zákona O ochrane nefajčiarov v častiach, ktoré sa týkajú zamedzenia dostupnosti predaja tabakových výrobkov neplnoletým
 • Motivovať a vzdelávať plnoletých spotrebiteľov prostredníctvom vzdelávacej súťaže ohľadom zákona  č.377/2004 Zákona O ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov prostredníctvom internetu
 • Vzdelávať spotrebiteľa rôznymi komunikačnými nástrojmi v tejto oblasti
 • Vyvolať spoločenskú diskusiu ohľadom predaja tabakových výrobkov neplnoletým a potreby nastavenia verejnej mienky v spoločnosti s cieľom jej všeobecného odmietnutia takéhoto konania nezodpovedných
 • Nastaviť dlhodobou komunikáciou normu etického správania smerom k prirodzenému odmietnutiu tolerovania predaja tabakových výrobkov neplnoletým spoločnosťou
Partneri projektu:
Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská humanitná rada, AHOLD Retail Slovakia, BILLA, Carrefour - RetailValueStores, CBA SK, COOP Jednota Slovensko, GGT, Kaufland Slovenská republika, Tesco Stores SR

Projekt finančne podporuje:
Philip Morris Slovakia

Projekt podporujú:
Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR

Autor projektu:
INCOMA Slovakia, s.r.o.

Viac informácii o projekte Na veku záleží nájdete na www.navekuzalezi.sk

« Späť