• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Maloobchodný obrat vo vnútornom obchode SR - december 2017

06.02.2018
Vývoj v decembri 2017 v porovnaní s novembrom 2017  
 
Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) medzimesačne vzrástli v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,4 %, maloobchode o 1,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 0,7 % a v ubytovaní o 0,1 %. Znížili sa len vo veľkoobchode o 0,4 %.
 
Vývoj v decembri 2017 v porovnaní s decembrom 2016
 
Tržby vo veľkoobchode v porovnaní s decembrom 2016 vzrástli v úhrne o 4,1 %. Vývoj ovplyvnil rast tržieb hlavne v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 19,7 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 10,4 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 6,4 %. Najvýraznejší pokles tržieb bol vo veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 29,9 %.
maloobchode sa tržby zvýšili o 5,6 %. Rast bol takmer vo všetkých činnostiach, z toho najvýznamnejší v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 8,8 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 17,4 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 11,8 % a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 2 %. Pokles tržieb bol len v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 29,7 %.
 
Vývoj za rok 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016
 
Celkové tržby vo veľkoobchode vzrástli o 5,1 % v dôsledku vyšších tržieb najmä v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 18,4 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 7,1 % a vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 15,6 %. Nižšie tržby boli v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 23,7 % a v sprostredkovaní veľkoobchodu o 3,3 %.
maloobchode sa tržby zvýšili o 6 %. Zvýšenie súviselo s rastom tržieb najmä v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 24,1 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 7,5 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 8,1 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 1,6 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach o 26,3 %. Tržby klesli v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 9,5 % a v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 0,2 %.
 

Zdroj: Štatistický úrad SR


« Späť