• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Maloobchodný obrat vo vnútornom obchode - november 2017

08.01.2018
Maloobchodný obrat vo vnútornom obchode -  november 2017
Vývoj v novembri 2017 v porovnaní s októbrom 2017  
 
Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) medzimesačne vzrástli len v maloobchode o 0,7 %. Znížili sa vo veľkoobchode o 0,2 %.
 
Vývoj v novembri 2017 v porovnaní s novembrom 2016
 
Tržby vo veľkoobchode v porovnaní s novembrom 2016 vzrástli v úhrne o 7,1 %. Vývoj ovplyvnil rast tržieb hlavne v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 27,9 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 10,7 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 10,3 % a vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 23,4 . Tržby klesli len vo veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 35,2 % a vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 10,2 %.
maloobchode sa tržby zvýšili o 6 %. Rast bol takmer vo všetkých činnostiach, z toho najvýznamnejší v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 16,5 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 17,4 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 2,9 % a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 9,3 %. Pokles tržieb bol len v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 5 %.
 
Vývoj za jedenásť mesiacov roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016
 
Celkové tržby vo veľkoobchode vzrástli o 6,5 % v dôsledku vyšších tržieb najmä v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 18,3 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 6,8 % a vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 15,9 %. Nižšie tržby boli v sprostredkovaní veľkoobchodu o 3,3 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 3,9 %.
 
maloobchode sa tržby zvýšili o 6 %. Zvýšenie súviselo s rastom tržieb najmä v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 24,8 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 7,4 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 1,6 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 7,6 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach o 27,9 %. Tržby klesli v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 2,7 % a v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 6 %.
 
Zdroj: Štatistický úrad SR
 


« Späť