• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Členský príspevok


Mechanizmus výpočtu členských príspevkov od 1.1.2009
 
  Počet zamestnancov Členské v €
1. Minimálny ročný členský prípevok 170,00
2. od 4 do 20 50,00 x počet zamestnancov
3. od 21 do 50 1 170,00
4. od 51 do 100 1 330,00
5. od 101 do 200 1 500,00
6. od 201 do 400 1 660,00
7. od 401 do 700 2 500,00
8. od 701 do 1 000 4 150,00
9. nad 1 000 5 820,00
10. nad 3 000 8 300,00
11. Kolektívny člen počet zamestnancov všetkých členských subjektov x 1,- €
+ 1 000,- €
12. Rozpočtové organizácie viazané na obchod (SOU, Múzeum obchodu a pod.) 170,00

Pozn.: Kolektívni členovia budú záväzne nahlasovať každoročne do 30.11. presný zoznam členov a sumárny počet ich zamestnancov.
 • Sekretariát ZOCR SR zasiela faktúry do 15.1.
 • Každý člen musí zaplatiť členské najneskôr do 31.3. V prípade neuhradenia členského bude účtované penále vo výške 0,05% z omeškania za každý deň.
 • Pri neuhradení členského do konca septembra bude podaný Predstavenstvu návrh na vylúčenie z členstva.
Starý Smokovec, 4. decembra 2008
Valné zhromaždenie ZOCR SR


« Späť